KA229 - Edukacja Szkolna

Cieszymy się, że jesteśmy w gronie szkół, które będą realizować projekt w ramach programu Erasmus+ (Akcja KA 2 Partnerstwa Współpracy Szkół).
Numer projektu
: 2019-1-DE03-KA229-059772_4.
Nazwa projektu:
Fremdsprachenerwerbung durch Blended Learning (Nauka języków obcych poprzez Blended Learning)
Czas trwania:
01.10.2019 – 30.09.2021
Szkoły uczestniczące w projekcie:
Niemcy : RBZ ECKENER – SCHULE, Flensburg – główny koordynator
Hiszpania : IES ABASTOS, Walencja
Norwegia : RØYKEN VIDEREGÅSKOLE , Røyken
Polska: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH, Starogard Gdański
Cele:
osiągnięcie podstawowego poziomu języka ( język niemiecki / język hiszpański), czyli A1
z wykorzystaniem platformy e-learningowej – Babbel oraz komunikacyjnej e-Twinning i platformy edukacyjnej Moodle oraz programów komputerowych, takich jak Scratch.
Projekt łączy naukę języka obcego z rozwijaniem umiejętności IT.
Grupa projektowa:
- uczniowie z klas informatycznych lub spokrewnionych z technologiami informatycznymi
- uczniowie w wieku 16 – 19 lat
- każdy uczeń przygotowuje prezentację multimedialną , w której przedstawia siebie oraz
w najbardziej przekonujący sposób swoją motywację do udziału w projekcie
-
uczniowie biorący udział w spotkaniach międzynarodowych wykazują się znajomością języka angielskiego
-
uczniowie należący do zespołu projektowego biorą aktywny udział w pracach projektowych, wykonują wszystkie zadania zalecone przez nauczycieli zaangażowanych w projekt
-
każdy uczeń wykazuje się umiejętnością współpracy w zespole
Finansowanie:

projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Dokumentacja >>>

Koordynator
Ewa Balcerzak